Välj en sida

ARSHIN CARE Personlig Assistans

varaktigt och omfattande funktionsnedsättning

Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning har du enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, rätt till personlig assistans. Med personlig assistans ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ska alltså kunna leva precis som alla andra. 

Kostar det mig något med personlig assistans?

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv och din inkomst eller förmögenhet påverkar inte hur många assistanstimmar du beviljas.

Vad är personlig assistans och hur funkar det?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig. Syftet med personlig assistans är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Vad gör personliga assistenter?
En personlig assistent hjälper dig med det du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra. Dina assistenter hjälper dig dina grundläggande behov som att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med andra personliga behov som träning, fritidsaktiviteter, arbete, hushållsarbete och att umgås med familj och vänner.

Du bestämmer vem som ska arbeta som assistent hos dig, vad han eller hon ska göra, samt när och hur det ska göras.

Vad menas med funktionshinder och funktionsnedsättning?

Idag skiljer man på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete och så vidare.

Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Sjukdom eller funktionsnedsättning?
Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Får man personlig assistans om man har en funktionsnedsättning?
Många påverkas inte nämnvärt av sin funktionsnedsättning medan andra inte klarar sig på egen hand utan är beroende av olika insatser där personlig assistans är en av dem.

hej

Om Arshin Care 

Arshin care är en modern assistansanordnare av personlig assistans och har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans i hela landet för både barn och vuxna.

Vi är ett företag som verkligen brinner för vårt arbete. Vi vet att våra kunder är beroende av personlig assistans för att kunna leva ett liv som alla andra. För att kunna jobba, ägna sig åt fritidsintressen, träffa vänner, ta hand om sitt egna hem och leva som vem som helst.

Våra tjänster

Nedan hittar du några av våra tjänster

Arshin care – Ett tryggt val

Vi som grundat Arshin care är en engagerad grupp med mångårig erfarenhet inom personlig assistans, vård och omsorg. Arshin care  är en ny generation assistansanordnare som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till både personal och kunder. Allt för att skapa en positiv miljö och en frihet för våra kunder att leva det liv de skulle ha levt om de inte vore funktionshindrade.

Personlig assistans

För dig som vill ha stöd, hjälp och fortfarande ha ansvar för dig själv i din situation. Vi erbjuder dig Personal stöd  där du får en trygghet som vi tycker är viktig.

Bli kund hos oss

Många tror att det är svårt och tidskrävande att byta assistansanordnare företag. Det behöver det inte vara – vi på Arshin care hjälper dig med hela processen. Oavsett om du har assistans idag, eller tror att du är berättigad till personlig assistans, är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vill du bli en del av Arshin care? 

Vem har rätt till personlig assistans?

Du som är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans.

Det finns tre personkretsar. Dessa är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vi är alltid tillgänglig för dig

Vårt mål är att underlätta vardagen för våra kunder. Hos oss får du hjälp med allt från rekrytering av assistenter till administration och juridiskt stöd.

Vi är alltid tillgänglig för dig

Vi som assistansbolag strävar alltid efter nära relationer och ett personligt bemötande. Händer nåt akut när kontoret är stängt? Då finns alltid vår jour tillgänglig dygnet runt

Din åsikt är viktig för oss

Vår mål är att din personliga assistans ska bli just på det sätt som du alltid velat ha den. Med oss får du ett assistansbolag som verkligen lyssnar på dig och där dina åsikter betyder allt.

Arshin Care 

Utbildad personal

Vår viktigaste resurs är vår personal. Vi har en kompetent personalgrupp som lyssnar till dina behov och uppmärksammar dina önskemål. Vår personal är entusiastisk inför dagliga uppgifter och är utrustade med gedigen erfarenhet. Huvuddelen av personalen är utbildade undersjuksköterskor eller vårdbiträden. 

Adress :

KOMETVÄGEN 13 1402
183 48 Täby

Telefonnummer :

08 420 688 18

Email:

Info@arshincare.se

7 + 4 =

 Ställ din fråga eller  ring

08 420 688 18